Apartman - Site - İş Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri
21.06.2024 - Cuma
Konut ve İşyeri Kirasının Bankadan Ödenmesi ile İlgili Tebliğ

2008 yılının 29 Temmuz tarihinde 26951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 268 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince belirli bir miktarı aşan kira bedellerinin mal sahibine ait bir hesaba banka üzerinden ödenmesi gerekiyor.

Konut ve işyeri kirasının bankadan ödenmesi ile ilgili tebliğ esasları şu şekidle sıralanıyor:

- Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,

- İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Kiranın elden ödenmesi cezası nedir?

Banka kanalı yatırılması gereken kiraların daha önceki dönemlerde olduğu gibi, bankaya yatırılmayıp elden ödenmesi kira bedelinin ait olduğu aralığa göre belirli oranlarda ceza kesilmesini gerektiriyor.

Konut kira bedelinin 500 lira ve üstünde olduğu durumlarda kira bedeli ödemelerinin elden ödendiğinin tespiti halinde, mal sahibine 250 liradan az olmamak üzere kira bedelinin ‘yüzde 5’i oranında 268 sayılı Vergi Usul Kanunu tebliği gereğince özel usulsüzlük cezası kesiliyor.

İşyeri kiralarının mal sahibinin hesabına banka kanalı ile yatırılmayıp bu kiranın elden ödenmesi halinde ise hem kiracıya hem mal sahibine aynı şekilde 268 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun tebliği gereğince özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekiyor. Kesilecek cezanın en az tutarı, kiracının defter tutma durumuna göre, 250 Türk Lirası ile 1000 Türk Lirası arasında değişiyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Sorun Cevaplayalım
Sorunuz gönderiliyor, lütfen bekleyiniz...
Tekrar Dene
GÖNDER